۶۶۰۴۷۲۲۶ - ۶۶۰۵۰۳۳۲ - ۶۶۰۴۷۷۰۰

تلفکس:

 

 

۰۹۱۲۱۸۱۵۲۷۲

همراه:

 

 

bimehalborz_3267@yahoo.com

پست الکترونیک:

 

 

تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان شادمهر، جنب بانک ملی (شعبه شاهین)، پلاک ۱، طبقه ۲

نشانی:

 

 

 

 

 

Description: map